Kontrola dostępu, Rejestracja czasu pracy

Firma SENTOR świadczy usługi z zakresu wdrażania systemów kontroli dostępu KD i rejestracji czasu pracy RCP. Jesteśmy w stanie zrealizować dowolny projekt, począwszy od zaprojektowania systemu, poprzez dobór urządzeń i programów aż po wykonanie i uruchomienie instalacji. Systemy kontroli dostępu obejmują szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochronę przed wstępem osób niepowołanych. W zależności od potrzeb Klienta, system ten może stanowić proste narzędzie kontroli ruchu osób, jak również w pełni profesjonalny system zarządzania całym budynkiem i funkcjonujących w nim systemów bezpieczeństwa.

Korzyści płynące z zastosowania systemów kontroli dostępu:

 • Pełna kontrola dostępu do budynku, strefy lub pomieszczeń.
 • Kompletna informacja o ruchu osobowym.
 • Możliwość szczególnej ochrony wybranych części budynku.
 • Ochrona pracowników, gości, mienia i informacji.
 • Możliwość integracji z systemami taryfikacji czasu pracy i zarządzania danymi personalnymi.
 • Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa.
 • Wspomaganie zarządzania parkingiem.
 • Monitorowanie cennych przedmiotów.
 • Podwyższenie bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu identyfikatorów z fotografią.

Rejestracja czasu pracy ułatwia zarządzanie czasem pracy, precyzyjne jego rozliczanie oraz wpływa na redukcję kosztów. Wdrożenie systemu do automatycznej rejestracji czasu pracy znacznie usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa/ instytucji.

Korzyści płynące z zastosowania systemów rejestracji czasu pracy:

 • Automatyczne i precyzyjne rozliczanie nawet skomplikowanych systemów organizacji pracy: praca zmianową, praca w weekendy, nadgodziny itp.
 • Poprawa dyscypliny pracy.
 • Automatyczna rejestracja wejść do pracy, wyjść z pracy, wyjść służbowych i prywatnych.
 • Uproszczone procedury tworzenia listy płac i ich naliczanie dzięki opcjom exportu danych do większości programów kadrowo-płacowych.
 • Monitorowanie obecności gości.
 • Stała kontrola dzięki systemowi raportów np. raport pracowników spóźnionych, raport pracowników nieobecnych, karty pracy itp.

Maximum bezpieczeństwa – minimum kosztów.