Firma SENTOR świadczy usługę wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV, służącego do podglądu i rejestracji obrazu z kamer zainstalowanych na danym obszarze. System ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

Do bieżącego podglądu kamer, jak i dostępu do zarejestrowanego materiału możemy mieć dostęp zarówno w lokalnej siedzibie, jak również z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu smartfona, tabletu, komputera.

Opracowanie systemu telewizji dozorowej CCTV tak, aby był efektywny i spełnił oczekiwania Klienta wymaga od nas odpowiedzi na liczne pytania t.j.:

  • Co dokładnie ma być monitorowane – osoby, obiekty, obszary?
  • Jakiemu celowi ma służyć dozorowanie określonej strefy?
  • Jak dużą powierzchnię ma obejmować monitoring?
  • Jak ma reagować system w przypadku naruszenia prywatności określonej strefy?
  • W jakim środowisku będą pracować urządzenia systemu – wewnętrznym czy zewnętrznym?
  • W jakich warunkach oświetleniowych będą pracować kamery przemysłowe?
  • Jaki zasięg ma mieć transmisja danych – lokalny czy rozległy?
  • Kto i w jaki sposób będzie zarządzać i sterować systemem?